Tưởng nhớ Chân Phước Phêrô Donders

Medaille-Peter-Donders@900

Hôm nay, ngày 23 tháng 5, chúng ta kỷ niệm Thánh lễ tuyên phong Chân Phước cho Cha Phêrô Donders DCCT vào năm 1982.

Vào ngày 14 tháng 5, tại Tilburg, tại bảo tàng của Công viên Peerke Donders, sau một cuộc triển lãm được đánh giá cao về chế độ nô lệ, một cuộc triển lãm mới đã được khai mạc: Tilburg – Rôma của Hà Lan? Cuộc triển lãm nhằm mục đích quảng bá kiến thức về di sản tôn giáo của Tilburg, vốn có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố, nhưng ý nghĩa của nó đã bị mất đi đối với nhiều người hiện nay. Tổ chức Petrus Donders Tilburg, đơn vị quản lý công viên, luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa văn hóa và tín ngưỡng, mặc dù gần như theo nghĩa đen, nó phân biệt thành gian hàng/bảo tàng và nhà nguyện. Tất nhiên, người ta phải biết về văn hóa của thế kỷ 19 để hiểu cuộc đời của Chân Phước Phêrô Donders và công việc của ngài ở Surinam, được trình bày tại bảo tàng. Tuy nhiên, Phêrô Donders, nếu không có lòng sùng mộ, nếu không có mối tương quan của ngài và của chúng ta với Thiên Chúa, sẽ không phải là Chân Phước Phêrô Donders C.Ss.R, vì những lời cầu nguyện cầu xin sự chuyển cầu của ngài vẫn tiếp tục được dâng lên bên trong nhà nguyện vào mỗi thứ Ba.

sn2023-0523-PDonders-mostra11 sn2023-0523-PDonders-mostra12 sn2023-0523-PDonders-mostra13

Chúng ta hãy hy vọng rằng việc tưởng nhớ Chân Phước Phêrô Donders sẽ không bao giờ bị giảm thiểu thành văn hóa đơn thuần, mà sẽ luôn bao gồm một hành động của lòng mến mộ, liên quan đến một con người có đức tin và lòng bác ái mẫu mực, và điều này một ngày nào đó sẽ góp phần vào việc tuyên phong hiển thánh cho ngài.

Claudia Peters,

Phó Cáo thỉnh viên Án phong thánh cho Chân Phước Phêrô Donders

[email protected]

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube