Tuần lễ Laudato Si, 19-26: "Hy vọng và Hành động với Tạo Thành"

Screenshot-2024-05-06-113002

Hàng năm, vào tháng 5, chúng ta kỷ niệm Thông điệp Laudato Si, trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất cả người Công Giáo trên khắp thế giới cùng nhau ứng phó với biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó đối với Ngôi Nhà Chung và cuộc sống nói chung. Chín năm sau khi được công bố, Giáo Hội cam kết thúc đẩy quá trình nhận thức này hướng tới một sự hoán cải sinh thái nhằm đáp ứng những thách thức môi trường của thời điểm hiện tại, và Tuần lễ Laudato Si là một phần của quá trình này.

Chủ đề của tuần lễ Laudato Si năm nay được lấy cảm hứng từ biểu tượng “hoa quả đầu mùa” mà Mùa Tạo Thành diễn ra vào năm 2024. Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm Sóc Tạo Thành tạo được tổ chức vào ngày 1 tháng 9 hàng năm và đánh dấu sự khởi đầu chương trình Mùa Tạo Thành, kết thúc vào ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Phanxicô Assisi. Chủ đề của Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm Sóc Tạo Thành năm 2024 là: “Hy vọng và Hành động với Tạo Thành”. Theo đó, Mùa Tạo Thành là một sáng kiến đại kết được thúc đẩy bởi các tổ chức khác nhau, bao gồm Hội đồng các Giáo hội hoàn vũ,  Liên đoàn Thế giới Lutheran (LWF), Hiệp hội Anh giáo và Phong trào Laudato Si.

Trong vài năm qua, sự tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra đang ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, đặc biệt là người nghèo, ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Về phần chúng tôi, gia đình Dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục cố gắng để hiểu rằng thế giới được tạo dựng, không chỉ loài người là đối tượng duy nhất được hưởng Sự sống dồi dào và Ơn Cứu Chuộc chứa chan nơi Chúa Giêsu Kitô. Tôn trọng thiên nhiên và chăm sóc Tạo Thành là những giá trị tôn giáo phải được thể hiện trong đời sống của mỗi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay nói lên một khủng hoảng thiêng liêng mà theo đó đòi hỏi một tiếng gọi hoán cải về sinh thái. Căn nguyên của cuộc khủng hoảng này là lòng tham đã khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa của Sự Sống được mạc khải nơi Chúa Giêsu Kitô, đóng chúng ta lại trong sự ích kỷ và không cho phép chúng ta thấy sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta với các hình thức sống khác, vì tất cả đều được liên kết với nhau.

Theo đó, với tư cách là một gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta đang khám phá chiều kích sinh thái trong đặc sủng chúng ta và chúng ta nhận thức rõ hơn nhu cầu tìm kiếm cách thức đi vào sự hỗ tương với toàn bộ thế giới tạo thành này và các dạng sống khác nhau, không chỉ sự sống con người mà thôi. Tiếng kêu của Trái đất cùng với tiếng kêu của những người nghèo ngày càng trở nên rõ ràng  hơn và không thể bỏ qua được nữa. Chúng tôi mời gọi các bạn trong Tuần lễ Laudato Si tiếp tục đào sâu và khám phá những con đường hoán cải sinh thái để thế giới có được sự sống và sự sống dồi dào (x. Ga 10,10).

Ủy ban Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn tạo thành (JPIC)

(Theo Scala News: https://www.cssr.news/2024/05/laudato-si-week-may-19-26-hope-and-act-with-creation/ )

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube