Tuần lễ Cầu nguyện: “Được xức dầu bởi cùng một Thần Khí, chúng ta hãy tìm cách trở thành sự phản chiếu tình yêu Ba Ngôi, tình yêu hiệp nhất, tình yêu trong sự đa dạng”

primopiano_16975

Tại nhiều cộng đồng Công giáo Mỹ Latinh, “Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo” diễn ra vào những ngày trước hoặc sau Lễ Hiện Xuống. Các nhà thờ ở Brazil cử hành lễ này trong tuần lễ từ ngày 22 đến 28 tháng 5. Chủ đề năm nay của sáng kiến, được tổ chức trên toàn thế giới bởi Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Sự Hiệp nhất Kitô giáo và Hội đồng Đại kết các Giáo hội và, tại Brazil, bởi Hội đồng Quốc gia các Giáo hội Kitô giáo (CONIC), chủ đề năm nay được trích từ Sách Tiên tri Isaia: “Hãy học làm điều thiện, hãy tìm kiếm công lý” (Is 1:17).

Tân Chủ tịch của Ủy ban Giám mục về Đại kết và Đối thoại Liên tôn, Đức Giám mục Teodoro Mendes Tavares Địa phận Ponta de Pedras, nhấn mạnh trong một video gửi tới tất cả các Giáo hội thuộc các hệ phái Kitô giáo và các Giáo hội khác tham gia phong trào đại kết và đối thoại liên tôn ở Brazil rằng “chủ nghĩa đại kết chỉ có thể xảy ra với ân sủng của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần, linh hồn của Giáo hội, Đấng liên kết mọi tâm hồn của chúng ta”. Sự hiệp nhất chỉ có thể nảy sinh từ sự đa dạng “được hòa giải”. Trong tuần lễ này “chúng ta hãy hiệp nhất trong một trái tim và một linh hồn và cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo, giữa các Giáo hội, giữa con người và toàn thể nhân loại”, Đức Giám mục Tavares nhấn mạnh.

Tại Argentina, Tuần lễ Cầu nguyện diễn ra từ Lễ Ngũ Tuần đến Lễ Chúa Ba Ngôi vào Chúa nhật kế tiếp. “Cả hai sự kiện nêu lên ý định của tuần này: cầu xin Thiên Chúa để, được xức dầu bởi cùng một Chúa Thánh Thần, chúng ta nỗ lực trở thành sự phản chiếu của tình yêu Ba Ngôi, tình yêu hiệp nhất, tình yêu trong sự đa dạng”, Ủy ban Giám mục về Đại kết và Quan hệ với Do Thái giáo, Hồi giáo và các Tôn giáo nhấn mạnh. Bản văn được chọn để đồng hành trong tuần này, được trích từ Sách Tiên tri Isaia, “làm cho chúng ta ý thức rằng đời sống đức tin phải luôn đi kèm với một thực hành phù hợp với những gì chúng ta tuyên xưng. Việc thờ phượng Thiên Chúa là một hành động trống rỗng nếu nó không đi kèm với lòng trắc ẩn và lòng thương xót”.

Để hình thành sáng kiến ​​trong các cộng đoàn, các văn bản cầu nguyện dành cho các tín hữu, bản thảo cầu nguyện với Kinh Thánh trong một nhóm hoặc cầu nguyện cá nhân cũng như các yêu cầu cầu nguyện vào một thời điểm nhất định trong ngày được cung cấp dưới dạng tờ rơi minh họa.

Tại Chile, Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo được cử hành từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6. Ủy ban Quốc gia về Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Chile cũng đã mời các huynh đoàn đại kết của Valparaíso, Santiago và Concepción khởi động các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tiến tới đối thoại đại kết. Trong bối cảnh này, các huynh đoàn đại kết, cùng với các nhóm đại kết tương ứng của các Giáo phận, đã tổ chức nhiều sự kiện cầu nguyện khác nhau dành cho tất cả các bên liên quan.

Ủy ban Giám mục Cổ võ Sự Hiệp nhất và Đối thoại của Hội đồng Giám mục Colombia, do Đức Giám mục Edgar Aristizábal Quintero của Yopal chủ trì, đã nhấn mạnh trong các tài liệu làm việc để thực hiện tuần lễ hành động này từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 rằng các Kitô hữu là những người bảo vệ và là những người quản lý công ích trên thế giới và phải là những người thúc đẩy công lý: “Lòng tốt và công lý phải là đối tượng và mục tiêu trong các Giáo hội cụ thể của chúng ta, giữa tất cả các Giáo hội và trước xã hội”.

Trong số các hoạt động được lên kế hoạch cho tuần này đó là diễn đàn trực tuyến vào thứ Tư, ngày 31 tháng 5 về những đóng góp thần học cho mục vụ hòa giải và hòa bình, được tổ chức với sự hỗ trợ của Khoa Thần học của Đại học Santo Tomás (USTA) và được truyền tải qua mạng xã hội của Hội đồng Giám mục. Trong khi đó, vào thứ Bảy, ngày 3 tháng Sáu, một sự kiện đại kết sẽ diễn ra tại cộng đoàn “San Mateo” của Nhà thờ Tin lành Đức ở Bogotá.

Hoàng Thịnh (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube