Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Hiệp An - Giáo phận Phan Thiết

Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, Đoàn Đại Phúc miền Nam Dòng Chúa Cứu Thế  thực hiện kỳ Đại Phúc tại Giáo xứ Hiệp An (thuộc xã Tân Hải, Hàm Tân, Bình Thuận) – Giáo phận Phan Thiết.

Giáo xứ Hiệp An được chính thức thành lập năm 1964, hiện có khoảng hơn 5000 giáo dân, và đang được chăm sóc bởi cha chánh xứ Giuse Phạm Thọ từ năm 2018.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, ban muôn ơn lành hồng phúc xuống trên Giáo xứ trong tuần Đại Phúc này.

(Một số hình ảnh trong ngày khai mạc tuần Đại Phúc)

 

IMG_5377 IMG_5381 IMG_5378 IMG_5379 IMG_5380

IMG_5365 IMG_5366 IMG_5367 IMG_5368 IMG_5369 IMG_5370 IMG_5371 IMG_5372 IMG_5373 IMG_5374 IMG_5375 IMG_5376

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube