Tuần cửu nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ngày thứ chín

NGÀY THỨ CHÍN: Trái tim trung tín của Chúa Giêsu 

thanhtamchua (1)

Suy niệm
Trái tim xinh đẹp của Chúa Giêsu trung tín ngần nào với những ai Người mời gọi đến tình yêu của Người. Ðấng kêu gọi anh em thì trung tín và sẽ làm điều đó (1 Thessalonica 5:24).
Lòng trung tín của Thiên Chúa đem lại cho chúng ta sự tin tưởng để trông cậy mọi sự, mặc dù chúng ta không xứng đáng được điều gì. Nếu chúng ta đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn chúng ta, thì giờ đây ta hãy mở cửa lòng cho Thiên Chúa, và Người sẽ lập tức bước vào, như lời Người đã hứa. Ta đứng ngoài cửa và gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào với người ấy (Khải Huyền 3:20). Nếu ta ước được ơn Chúa, ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhân danh Chúa Giêsu, và Người đã hứa rằng chúng ta sẽ nhận được: Ðiều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha, Ngài sẽ ban cho các con (Gioan 16:23). Nếu chúng ta bị cám dỗ, chúng ta hãy tín nhiệm nơi công nghiệp của Người, biết rằng Người sẽ không cho phép quân thù thử thách chúng ta quá sức của ta: Thiên Chúa trung tín và sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức anh em (1 Corinthô 10:13).
Hãy so sánh sự trung tín của Thiên Chúa và sự trung tín của loài người. Con người ta thường hay hứa, rồi không giữ lời hứa, vì họ đã nói dối khi hứa hoặc vì sau khi hứa họ lại đổi ý. Thiên Chúa không phải người phàm có thể nói dối, hay con cái loài người phải hối hận. Có khi nào Người nói sẽ làm gì mà không làm chưa? Người có hứa gì mà Người không chu toàn chưa? (Dân Số 23:19). Thiên Chúa không thể bất tín với lời hứa của Người, vì Người là chính sự thật, Thiên Chúa không thể nói dối. Cũng thế, Thiên Chúa không thể đổi ý vì ý Người thật công bình và chính đáng. Thiên Chúa đã hứa giúp đỡ và thương yêu tất cả những ai yêu mến Người.
Chớ gì chúng ta có thể trung tín với Thiên Chúa như Thiên Chúa trung tín cùng chúng ta! Ðã xảy ra quá thường trong quá khứ, chúng ta đoan hứa với Chúa là chúng ta sẽ phụng sự và yêu mến Người, để rồi lại chỉ phản bội Người, từ chối phụng sự Người, và bán mình làm nô lệ cho ma quỷ. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để trung thành với Chúa trong tương lai. Chúng ta có phúc chừng nào nếu chúng ta trung thành với Chúa Giêsu Kitô trong ít việc Người truyền cho chúng ta làm. Tốt lắm, đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ ban thêm cho ngươi. Hãy vào mà chung vui cùng chủ ngươi (Matthêu 25:21).
Yêu mến và cầu nguyện
Lạy Chúa Cứu Chuộc rất yêu dấu của con, ước gì con được trung tín với Chúa như Chúa đã luôn trung tín với con. Mỗi khi con mở lòng con cho Chúa, Chúa đã bước vào và tha thứ cho con và đón nhận con vào trong tình yêu Chúa. Mỗi khi con kêu cầu Chúa, Chúa đã đến cứu giúp con. Chúa đã trung tín với con, nhưng con đã bất trung quá mức đối với Chúa. Con đã đoan hứa yêu mến Chúa và rồi nhiều lần đã từ chối dâng hiến Chúa tình yêu con, như thể – Chúa con ơi – Chúa là Ðấng đã dựng nên con và đã cứu chuộc con không đáng được yêu mến bằng một trong những thụ tạo của Chúa hay một vài thú vui hèn hạ. Giêsu, Chúa con ơi, xin tha thứ cho con. Con nhận biết sự vô ơn của con và con chê ghét nó. Con biết rằng Chúa là sự thiện hảo vô cùng và Chúa đáng được đón nhận một tình yêu vô cùng, cách riêng từ con, người Chúa đã yêu thương ngay cả sau tất cả mọi tội lỗi mà con đã phạm đến Chúa.
Ôi trái tim yêu thương và trung tín của Chúa Giêsu, xin hãy thiêu đốt trái tim khốn cùng của con để nó bừng cháy lửa yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây xem ra con đang yêu Chúa, nhưng con yêu Chúa ít quá. Xin Chúa hãy làm cho con yêu Chúa quá mức. Xin cho con trung thành với Chúa cho đến chết. Con xin Chúa ơn này, cùng với ơn luôn cầu xin Chúa ban thêm nhiều ân sủng và phúc lành. Xin cho con thà chết chứ không bao giờ phản bội Chúa nữa.
Maria, Mẹ con ơi, xin giúp con trung thành với Con Mẹ.

LỜI NGUYỆN KẾT CÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Ôi trái tim yêu thương của Ðấng Cứu Chuộc con! Chúa là nguồn mọi nhân đức, là nguồn mọi ân sủng, là lò lửa bừng cháy trong đó mọi người thánh đều rực lửa yêu Chúa. Chúa là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa, là nơi trú ẩn của những người thống khổ, và là tổ ấm của tất cả các linh hồn yêu mến Chúa.
Trái tim Chúa đã bị thương tích vì con trên thập giá bởi lưỡi đòng tội lỗi của con. Trái tim Chúa ở lại với con trong Phép Thánh Thể trên bàn thờ. Trái tim Chúa yêu thương mọi người với sự dịu dàng, và được yêu lại rất ít. Xin đốt cháy mọi tâm hồn bằng tình yêu chân thành đối với Chúa!
Sao con không thể đi khắp thế gian mà làm cho mọi người nhận biết ơn Chúa, cho mọi người biết sự ngọt ngào và kho tàng Chúa ban phát cho tất cả những ai yêu mến Chúa? Xin nhận lấy ước nguyện của con là ước ao cho tất cả mọi tâm hồn yêu mến Chúa. Xin Chúa trở nên niềm an ủi cho con trong những cơn thử thách, sự an nghỉ cho con trong lao nhọc, sự thanh thản của con lúc lo âu, nơi ẩn náu của con trong giông tố. Con xin tận hiến cho Chúa thân xác và linh hồn con, trái tim và sự sống con, cùng với tất cả mọi sự thuộc về con. Con xin kết hợp với Chúa trong mọi tư tưởng, mọi tình cảm và ước muốn của con.
Lạy Chúa Cha Hằng Hữu! Con xin dâng Cha những tình cảm tinh khiết của trái tim Chúa Giêsu. Nếu Cha khước từ con, Cha không thể khước từ Con Cha. Nguyện xin trái tim Người bù đắp cho trái tim con những gì còn thiếu sót để con có thể trở nên đẹp lòng Cha.


(Chuyển dịch bởi: Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR – Dựa theo ấn bản Anh Ngữ 1997 của Nhà Xuất Bản Liguori do Lm. Thomas M. Santa, CSsR, soạn lại.)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube