Tuần cửu nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ngày thứ bảy

NGÀY THỨ BẢY: Trái tim Biết Ơn của Chúa Giêsu

01062018thanhtam

Suy niệm

 
Trái tim Chúa Giêsu rất biết ơn đến nỗi Người không thể đón nhận một việc nào dù là việc tầm thường nhất làm vì yêu – một lời nguyện tắt hay một ước muốn tốt duy nhất của chúng ta – mà lại không ban thưởng cho từng việc một. Chúa Giêsu luôn rất mực biết ơn đến nỗi Người trả lại gấp trăm: Họ sẽ nhận được gấp trăm và sẽ được sống đời đời (Mt 19:29).
Khi biết ơn, loài người thường lấy ơn đền ơn. Họ trả ơn như một nhiệm vụ rồi không còn nghĩ đến nữa. Chúa Giêsu không theo gương chúng ta. Tốt hơn, Người trả lại gấp trăm ở đời này cho những việc lành chúng ta làm để vui lòng Người, và đời sau Người sẽ trả lại cho chúng ta nhiều lần vô cùng cho đến đời đời. Ai lại dại dột làm ngơ đến nỗi không chịu cố gắng hết sức có thể để làm vui lòng trái tim biết ơn này?
Ôi Thiên Chúa của con, người ta cố gắng làm đẹp lòng Chúa thế nào? Hay đúng hơn, con phải hỏi, sao người ta lại quá tệ bạc với Chúa, lạy Ðấng Cứu Chuộc con? Nếu Người chỉ đổ một giọt máu, hay một giọt lệ mà thôi để cứu chuộc chúng ta, thì chúng ta vẫn phải có nhiệm vụ biết ơn Người vô cùng, vì giọt máu và giọt lệ này có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa để đem lại mọi ân sủng cho ta. Nhưng Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta tất cả công nghiệp. Người đã lập được từ mọi đau khổ và nhục nhã Người đã gánh chịu, tất cả máu Người đã đổ ra và chính sự sống Người đã hiến dâng, để chúng ta cảm thấy bổn phận phải hết lòng yêu mến Chúa không phải một lần mà không ngừng.
Ngay cả khi một con chó nhỏ tỏ dấu có tình cảm với chúng ta, nó dường như đòi chúng ta phải thương lại nó. Vậy, tại sao chúng ta lại quá vô ơn với Thiên Chúa? Dường như những phúc lộc của Thiên Chúa ban cho chúng ta như thể làm biến đổi bản tính chúng ta: thay vì nhận được lòng biết ơn và yêu mến, chúng không đạt được gì khác ngoài những sự xúc phạm và tổn thương cho Chúa. Lạy Chúa, xin soi sáng cho loài người vô ơn để họ nhận biết tình yêu Chúa đang ấp ủ cho chúng con.

 
Yêu mến và cầu nguyện.

 
Ôi Chúa Giêsu yêu dấu của con, xin hãy đoái nhìn dưới chân Chúa đây một người tội lỗi vô ơn. Con đã biết ơn các thụ tạo, nhưng lại vô ơn với một mình Chúa; với Chúa là Ðấng đã chết cho con, và là Ðấng đã làm mọi sự có thể để khiến con yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu, con đã thường xúc phạm và khinh miệt Chúa, nhưng giờ đây con yêu Chúa trên hết mọi sự, ngay cả hơn chính mình con! Xin Chúa hãy nói cho con biết Chúa muốn con phải làm gì, vì con sẵn sàng làm mọi việc với sự giúp đỡ của Chúa. Con tin rằng Chúa đã dựng nên con. Con tin rằng Chúa đã ban cho con máu Chúa và sự sống của Chúa để con được sống. Con tin rằng vì con mà Chúa ở lại trong Bí Tích Thánh Thể. Con cảm tạ Chúa vì ơn trọng này, Ôi tình yêu của con. Xin đừng để con trở nên bội bạc trong tương lai trước biết bao phúc lộc và bằng chứng tình yêu của Chúa.
Ôi lạy Chúa, xin trói buộc con, xin kết hợp con với trái tim Chúa, và đừng bao giờ để con xúc phạm hay làm mất lòng Chúa trong những năm tháng còn lại của đời con. Con đã làm mất lòng Chúa. Giờ đây là lúc con phải yêu mến Chúa. Ôi, chớ gì những năm con đánh mất có thể trở lại. Con biết rằng chúng sẽ không trở lại, và cuộc đời còn lại của con có thể thật ngắn ngủi. Nhưng đời con dầu ngắn hay dài, con ao ước dùng tất cả để yêu mến Chúa, lạy Chúa rất nhân lành, Ðấng đáng được yêu mến mãi mãi và vô cùng.
Maria, Mẹ con ơi, xin đừng bao giờ để con lại trở nên vô ơn với Con Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu cho con.


(Chuyển dịch bởi: Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR – Dựa theo ấn bản Anh Ngữ 1997 của Nhà Xuất Bản Liguori do Lm. Thomas M. Santa, CSsR, soạn lại.)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube