Trực tuyến: Lễ phong chức linh mục và phó tế DCCT - 8:30 thứ Bảy 16/10/2021

Vào lúc 8:30 sáng thứ Bảy 16-10-2021, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Nguyên Giám mục Xuân Lộc – sẽ phong chức linh mục và phó tế cho một số anh em tu sĩ DCCT Việt Nam.

Thánh lễ sẽ được phát trực tuyến. Kính mời mọi người cùng hiệp thông và cầu nguyện cho DCCT và cho các tiến chức.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube