Tông huấn Christus Vivit - Chúa Kitô đang sống

  • Podcasts
  • Chúa Nhật, 05-09-2021 | 18:45:38

Trong bài chia sẻ này, linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh Dòng Chúa Cứu Thế sẽ trình bày – một cách rất sâu sắc và hấp dẫn, về Tông huấn Đức Thánh Cha Phanxicô viết cho và về các bạn trẻ: Tông huấn Christus Vivit.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube