Tông Hiến ‘Vultum Dei quaerere’ của Đức Phanxicô về đời sống các nữ tu chiêm niệm

Hôm nay, thứ Sáu 22/7, Tông hiến ‘Vultum Dei quaerere’ (Tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa) về đời sống của các nữ tu chiêm niệm đã được công bố.

20160722 nutu 1

Đi vào chi tiết, vị trí trung tâm của đời sống chiêm niệm và Lời Chúa được đề cao, đặc biệt có thể thấy trong ‘lectio divina’ – ‘suy niệm Lời Chúa trong tinh thần cầu nguyện’; những tiêu chí cụ thể đối với quyền tự trị của các Đan viện chiêm niệm; Liên hiệp các Đan viện và nội vi là một số những điểm chính đã được Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập trong Tông Hiến mới này.

Trong phần giới thiệu Tông Hiến ‘Vultum Dei quaerere’, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết động lực cho ra đời Tông Hiến này đó là cuộc hành trình mà Giáo Hội đã trải qua cùng với “những tiến bộ chóng mặt của lịch sử nhân loại” trong vòng 50 năm sau Công đồng chung Vatican II.

20160722 nutu 2

Từ điểm khởi đầu đó, Đức Thánh Cha đã chỉ ra sự cần thiết của việc “tìm kiếm sự đối thoại” với xã hội đương đại, những vẫn duy trì “các giá trị cơ bản” của đời sống chiêm niệm đó là – sự thinh lặng, chú tâm lắng nghe, đời sống nội tâm, sự vĩnh cư. Thông qua những giá trị này – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – đời sống chiêm niệm “có thể sẽ tạo nên những thách đố đối với não trạng của nhân loại ngày nay”.

20160722 nutu 3

Tông Hiến được công bố trong một cuộc họp báo rộng rãi tại Văn Phòng báo chí Tòa Thánh về tầm quan trọng của các nữ tu và đời sống chiêm niệm đối với Giáo Hội và thế giới.

Phát biểu với các nữ tu chiêm niệm, Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Nếu thiếu các chị thì đời sống Giáo Hội sẽ như thế nào, hoặc những ai đang phải sống bên lề xã hội và việc thi hành sứ vụ Loan báo Tin Mừng sẽ ra sao?”, “Giáo Hội đề cao đời sống hoàn toàn tự hiến của các chị. Giáo Hội rất cần đến đời sống cầu nguyện cũng như đời hi sinh tận hiến của các chị để đem Tin Mừng đến cho nhân loại ngày nay. Giáo hội rất cần các chị!”.

Phần lớn tài liệu này bàn về 12 đề tài liên quan đến đời sống chiêm niệm. Trong số các đề tài được đề cập, Đức Thánh Cha mời gọi sự quan tâm đặc biệt đến đời sống cầu nguyện – cốt lõi của đời thánh hiến và vị trí trung tâm của Lời Chúa – nguồn mạch của đời sống thiêng liêng.

20160722 nutu 4

Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha đã chỉ ra 14 qui định mang tính chất pháp luật, đặc biệt là đối với việc hình thành và nhận định ơn gọi, việc thi hành các quyền hạn trong nội vi Đan viện, quyền tự trị của các Đan viện khác nhau, và mối tương quan giữa các Đan viện với nhau – đặc biệt là tương quan với Liên hiệp. Bộ các Dòng tu có trách nhiệm ban hành những quy định mới liên quan đến các chỉ thị về Tông Hiến này.

Minh Tuệ (theo Radio Vatican)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube