Tóm tắt Tuần thứ 2 của Tổng Công Hội DCCT lần thứ XXVI

52374792944_cc24f59b8e_c-768x512

Tuần thứ 2 của Tổng Công Hội DCCT lần thứ XXVI đã chọn các chủ đề quan trọng: Căn tính Dòng Chúa Cứu Thế, Sứ mạng Dòng Chúa Cứu Thế, Đời sống Thánh hiến Dòng Chúa Cứu Thế, Việc đào tạo cho công cuộc Truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế, và Lãnh đạo Công việc Truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế.

Vào sáng thứ Hai ngày 19 tháng 9, mỗi nghị viên được phát một văn bản với một vài câu hỏi để suy tư cá nhân và sau đó chia sẻ nhóm với mục đích tái hình dung Căn tính Dòng Chúa Cứu Thế trong một thế giới đang thay đổi. Sau khi chia sẻ theo từng cặp và khoảng thời gian cá nhân cho việc suy tư và cầu nguyện, đã có một cuộc chia sẻ sôi nổi trong mỗi nhóm ngôn ngữ. Vào buổi chiều, các nhóm báo cáo về những chia sẻ của họ và sau đó có một phiên họp mở để chia sẻ thêm. Các nghị viên kết luận rằng Hiến pháp #20 đã hình thành cốt lõi của Căn tính Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta với việc mỗi Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tìm cách liên tục bám rễ căn tính của mình trong Chúa Giêsu Cứu Thế trong mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu và sau đó trải nghiệm việc được Chúa Cứu Thế sai đi đến với những người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất (Hiến pháp # 1). Phần thứ hai của buổi chiều được dành cho phần trình bày Báo cáo của Liên hiệp vùng Châu Phi và Madagasca. Liên hiệp vùng ưu tiên việc truyền giáo cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề, nạn nhân của tình trạng mê tín dị đoan, sự sợ hãi và những điều yêu thuật, những người di cư và nạn nhân của nạn buôn người, thanh thiếu niên, trẻ em và các bà mẹ đơn thân. Liên hiệp vùng bao gồm 10 đơn vị với kế hoạch tái cơ cấu thành hai Tỉnh Dòng (Tỉnh Dòng Tây Bắc Phi và Tỉnh Dòng Trung, Đông và Nam Phi với Madagascar). Điều phối viên Liên hiệp vùng Noel cùng với bà Judith đã trả lời các câu hỏi liên quan đến những thách thức và kế hoạch cho Liên hiệp vùng trong tương lai cũng như mối quan hệ đối tác trong sứ mạng.

Ngày thứ hai tập trung vào công việc Truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế. Một nhóm gồm có: Jose Nazarin Ramos đến từ Mexico, Willy Pala đến từ Indonesia, Bohumir Zivcak, một cộng sự viên giáo dân đến từ Slovakia và Patrice đến từ Burkina Faso đã chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân của họ về sứ mạng và tác động của nó đối với cuộc đời của họ với tư cách là những thành viên của gia đình Dòng Chúa Cứu Thế. Sau thời gian cầu nguyện và suy tư cá nhân, có một nhóm chia sẻ về văn bản và các câu hỏi được đưa ra liên quan đến công việc truyền giáo và những thách thức. Phiên họp buổi chiều dành cho báo cáo nhóm và một phiên họp mở rộng để chia sẻ. Một số điểm nổi bật liên quan đến tính sáng tạo và sự linh hoạt trong công việc truyền giáo, sự gần gũi với mọi người, đặc biệt là người nghèo, sự cần thiết đối với một đời sống cộng đoàn mạnh mẽ hỗ trợ công việc truyền giáo, tầm quan trọng của sự phân định trong việc ưu tiên sứ mạng, sự cần thiết của việc học hỏi và lắng nền tảng và không còn là một lựa chọn nữa, và cuối cùng làm việc theo nhóm là thương hiệu của đời sống và sứ mạng Dòng Chúa Cứu Thế. Phần thứ hai của buổi chiều được dành cho phần trình bày Báo cáo của Liên hiệp vùng Châu Á – Thái Bình Dương. Các ưu tiên truyền giáo của Liên hiệp vùng là những người di cư, những người nghèo về vật chất, những người bản xứ, những gia đình lâm tình cảnh và những thanh thiếu niên bị bỏ rơi. Liên hiệp vùng này có 13 đơn vị và sẽ theo kế hoạch tái cơ cấu thành 3 Liên minh: 1) Liên minh Ấn Độ gồm Bangalore, Liguori và Majella, 2) Liên minh Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc, Cebu, và 3) Liên minh Châu Đại Dương, Manila và Singapore, Sri Lanka và Indonesia với Nhật Bản. Điều phối viên Liên hiệp vùng Jovencio Ma cùng với Rosanna, cộng sự viên giáo dân trong việc truyền giáo đã trả lời các câu hỏi liên quan đến đời sống và sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế trong Liên hiệp vùng.

Ngày thứ ba bắt đầu với Thánh lễ do Cha Bề trên Tổng quyền Michael Brehl cử hành nhân lễ Thánh Mátthêu, và toàn thể cộng đoàn tham dự Tổng Công Hội cùng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả các Tu sĩ và cộng sự viên giáo dân đã qua đời do Covid-19 trong những tháng đại dịch. Mỗi Tu sĩ đều được nhận một bản văn về đời sống thánh hiến của Dòng Chúa Cứu Thế với những câu hỏi cho cả việc suy tư cá nhân lẫn chia sẻ nhóm. Báo cáo sau buổi trưa tập trung vào tầm quan trọng của đời sống Tông đồ của chúng ta bắt nguồn từ Chúa Giêsu và đời sống của chúng ta trong cộng đoàn phục vụ sứ mạng, thừa nhận những thách thức của việc sống đời thánh hiến của chúng ta và sự căng thẳng giữa việc sống với tư cách là những người sống đời thánh hiến và việc sống đời sống thánh hiến nặng tư duy giáo sĩ. Đã có một lời kêu gọi mạnh mẽ đối với việc nghiêm túc tuân theo Kế hoạch của Dòng Chúa Cứu Thế đối với đời sống cộng đoàn với sự đánh giá thường xuyên như một công cụ để phát triển một cách vui tươi trong đời sống thánh hiến của chúng ta. Nhiều đề xuất quan trọng đã trở nên nổi bật có thể được nêu trong thông điệp chung kết của Tổng Công Hội, chẳng hạn như mang lại hy vọng cho các anh em Tu sĩ lão thành và bệnh tật của chúng ta. ‘Distacco’, một từ của Anphongsô đã được nhấn mạnh như một yếu tố quan trọng đối với việc sống đời sống thánh hiến của chúng ta. Phần thứ hai của buổi chiều tập trung vào các báo cáo của hai Liên hiệp vùng Mỹ Latinh và Caribbean và Bắc Mỹ. Liên hiệp vùng Mỹ Latinh và Caribbean hiện có 26 đơn vị và kế hoạch tái cấu trúc sẽ chứng kiến Liên hiệp vùng này có 7 Tỉnh Dòng. Đó là: 1) Fortaleza, Recife và Goias, 2) Bahia, Rio de Janeiro và Sao Paolo, Suriname, 3) Manaus, Campo Grande và Porto Alegre, 4) Buenos Aires, Paraguay, Resistencia, Chile và Uruguay 5) Bolivia, Nam Peru và Bắc Peru, 6) Bogota, Quito, Caracas và 7) Trung Mỹ, San Juan, Haiti, và Phái bộ tại Cuba. Đây là một kế hoạch rất can đảm với những thách thức nhưng Liên hiệp vùng mong muốn tiến tới với kế hoạch này vì họ tìm cách thực hiện sứ mạng của mình đối với những người nghèo về vật chất, những người dân bản địa và những người di cư, những thanh thiếu niên bị bỏ rơi, các gia đình và những người đánh mất đức tin hoặc không còn thực hành đức tin nữa. Marcelo, Điều phối viên của Liên hiệp vùng cùng với Vanda Maria de Lima đã trả lời các câu hỏi liên quan đến những thách thức của Liên hiệp vùng này. Liên hiệp vùng Bắc Mỹ đã trình bày Báo cáo của mình với các ưu tiên truyền giáo là những người di cư, những người nhập cư, những người tị nạn và những người bản xứ, thanh thiếu niên, giới trẻ và những người không lắng nghe Phúc Âm như là Tin Mừng. Liên hiệp vùng tìm cách tái cơ cấu các Đơn vị sau của Canada, Liên minh Baltimore, Denver và Mexico với Extra Patriam. Điều phối viên Liên hiệp vùng Jack Kingsbury cùng với Anne Walsh, cộng tác viên giáo dân cho công việc truyền giáo đã trả lời các câu hỏi liên quan đến đời sống và sứ mạng của Luên hiệp vùng, nhấn mạnh công việc của các cộng tác viên giáo dân công việc truyền giáo.

 Ngày thứ tư tập trung vào việc suy ngẫm về Việc đào tạo cho công cuộc Truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế. Sau phần suy ngẫm cá nhân với việc chia sẻ theo cặp, Tổng Công Hội đã gặp gỡ trong các nhóm khác nhau để suy tư về văn bản được đưa ra và các câu hỏi liên quan đến con đường phía trước với công việc đào tạo cho công cuộc truyền giáo. Việc suy tư vào buổi chiều tập trung vào tầm quan trọng của công việc đào tạo đang diễn ra với nhiều gợi ý khác nhau được đưa ra để củng cố Căn tính Dòng Chúa Cứu Thế, sứ mạng và đời sống Thánh hiến trong những thời điểm chính thức của công việc đào tạo đang diễn ra cho cả Dòng Chúa Cứu Thế lẫn các cộng sự viên giáo dân đối với công việc truyền giáo. Tầm quan trọng của việc lựa chọn các nhà đào tạo, việc huấn luyện các nhà đào tạo, các giá trị cần thiết phải được nhấn mạnh trong một thế giới đang thay đổi chẳng hạn như trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, v.v. được nhấn mạnh cùng với tầm quan trọng của công việc đào tạo đối với các cộng đoàn đa văn hóa. Phần thứ hai của buổi chiều được dành cho báo cáo từ Liên hiệp vùng Châu Âu, nơi có 12 Tỉnh Dòng, 1 Phụ Tỉnh và 1 phái bộ. Tương lai sẽ chứng kiến 1 Tỉnh Dòng Nam Âu (Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Rôma, Naples và Pháp), Liên minh Bắc Âu (St Clements, London, Dublin, Munich Vienna) và Liên minh Đông Âu (Warsaw, Bratislava Prague, Michalovce và Ukraine). Liên hiệp vùng có những ưu tiên truyền giáo như sau: những người bị bỏ rơi về mặt thiêng liêng, những người trẻ tuổi, những người di cư và tị nạn và những người đã đánh mất đức tin của họ. Điều phối viên Liên hiệp vùng Johannes, cùng với Bohumir, cộng sự viên giáo dân cho việc truyền giáo, đã trả lời các câu hỏi liên quan đến sứ mạng và cuộc sống trong Liên hiệp vùng. Khoảnh khắc đặc biệt trong ngày là buổi tối nơi các Tu sĩ người Brazil đã chuẩn bị một bữa tiệc nướng BBQ, đây là thời điểm tuyệt vời để cùng nhau thư giãn, chia sẻ và tôn vinh đời sống cộng đoàn của chúng ta.

 Vào ngày thứ năm, Tổng Công Hội tập trung chủ đề Lãnh đạo Công việc Truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế. Phiên họp bắt đầu với phần chia sẻ về kinh nghiệm lãnh đạo cá nhân và những thách thức khi trở thành Bề trên Giám Tỉnh thời đại ngày hôm nay từ 5 Tu sĩ: Jan Hoffman đến từ St. Clements, Cesar Torres từ Peru South, Benjamin đến từ Zimbabwe, Biju M đến từ Liguori và Steve Rehrauer. Sau đó, các Tu sĩ và các cộng tác viên giáo dân cùng nhau suy tư theo cặp về văn bản được đưa ra và về câu hỏi mà Tổng Công Hội muốn đề nghị như một tầm nhìn mới về việc Lãnh đạo Công việc Truyền giáo trong Hội Dòng. Phiên họp buổi chiều có các báo cáo từ các nhóm với nhiều điểm khác nhau về vai trò lãnh đạo đang nổi bật và sự cần thiết đối với công việc đào tạo đang diễn ra cho các nhà lãnh đạo mới. Tổng Kiểm sát viên, Cha Jose Carlos, đã chia sẻ về những thách thức liên quan đến việc buộc hồi tục và các tu sĩ trong những hoàn cảnh bất thường cũng như sự cần thiết phải quan tâm đến những trường hợp này. Phần thứ hai của buổi chiều được dành cho những chia sẻ từ 5 Thừa sai giáo dân: Anne Walsh đến từ Canada, Rosanna đến từ Manila, Vanda Maria đến từ Fortaleza, Lady Judith đến từ Nigeria, và Bohumir đến từ Slovakia. Họ đã chia sẻ về kinh nghiệm của họ khi được tham dự Tổng Công Hội trong tuần qua. Bày tỏ niềm vinh dự to lớn, món quà vô giá và đặc ân được hiện diện tại Tổng Công Hội, các nhà Thừa sai giáo dân đã đưa ra những chia sẻ rất trung thực và chân thành với một số gợi ý đầy thách thức nhằm lưu ý đến mối nguy hiểm của chủ nghĩa giáo sĩ và thực tế của lời kêu gọi đối với sứ mạng truyền giáo đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa tội cũng như vai trò của người giáo dân với tư cách là những người môn đệ theo Chúa Kitô trong sứ mạng truyền giáo, tầm quan trọng của việc đào tạo các cộng sự viên giáo dân cũng như việc đào tạo các tu sĩ để sẵn sàng làm việc và đồng hành với các cộng sự viên giáo dân, tầm quan trọng của các giá trị về trách nhiệm giải trình, sự sẵn sàng, sự lãnh đạo đối với các cộng sự viên giáo dân. Họ bày tỏ quan ngại rằng hầu hết những gì chúng ta thảo luận ở đây có thể chỉ dừng lại ở trên giấy tờ và không được đưa vào thực tế. Đồng thời, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của Hy vọng đối với tất cả chúng ta ở đây tại Tổng Công Hội DCCT. Họ nhấn mạnh giá trị của việc các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đề nghị một cách thức mới để trở thành Giáo Hội bằng cách trao quyền cho các cộng tác viên giáo dân của chúng ta, nỗ lực đào tạo thế hệ các cộng tác viên giáo dân trẻ tuổi kế tiếp. Các nghị viên sau đó đã đặt câu hỏi và đã nhận được những lời giải thích cặn kẽ rõ ràng từ các cộng tác viên giáo dân trong tinh thần góp ý chân thành và vui tươi. Cuối cùng, Cha Brehl đã cảm ơn năm anh chị em cộng tác viên giáo dân đã đồng hành cùng với chúng tôi và ngài bày tỏ rằng các nghị viên cảm thấy khiêm nhường và hân hạnh khi có sự hiện diện của họ giữa chúng ta khi chúng ta cùng nhau sống và dấn thân cho cùng một sứ mạng loan báo Triều đại Nước Thiên Chúa. Sau đó, toàn bộ Tổng Công Hội đã nhiệt liệt hoan hô.

Tuần 2 kết thúc với việc Cha Kevin O’Neil, Thư ký của Điều hành viên, trình bày kế hoạch được tiến hành trong tuần 3 của Tổng Công Hội.

Giuse Ivel Mendanha, C.Ss.R.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube