Tòa Thánh: ‘Giáo dục, việc làm, hỗ trợ gia đình là chìa khóa nhằm xóa đói giảm nghèo’

Đức Tổng Giám Mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc (Ảnh: Vatican News)

Đức Tổng Giám Mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc (Ảnh: Vatican News)

Phát biểu tại Phiên họp thứ 62 của Ủy ban Phát triển Xã hội của Liên Hợp Quốc, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hợp quốc đã tái khẳng định tầm quan trọng cốt yếu của việc đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục, công việc tử tế và bảo vệ gia đình để xóa đói giảm nghèo.

Các hệ thống bảo trợ xã hội mạnh mẽ, bao gồm cả những hệ thống hỗ trợ gia đình, giáo dục và công việc tử tế là hết sức quan trọng để chống lại nghèo đói và đạt được sự phát triển con người toàn diện, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York cho biết hôm thứ Hai.

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia đã phát biểu tại Phiên họp thứ 62 của Ủy ban Phát triển Xã hội Liên Hợp Quốc thảo luận về các chính sách xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 nhằm đạt được mục tiêu chung là xóa đói giảm nghèo.

Đảm bảo giáo dục cho tất cả mọi người

Nhắc lại rằng tình trạng nghèo đói có thể được xóa bỏ bằng cách “trước hết giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nó”, Quan sát viên Vatican nhấn mạnh vai trò của giáo dục như một “phương tiện chính cho sự phát triển con người toàn diện” dẫn đến những cơ hội lớn hơn và kết quả tốt hơn cho tất cả mọi người.

Do đó, Đức Tổng Giám mục Caccia tái khẳng định sự cần thiết cần phải có các biện pháp đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục cho các gia đình nghèo, “để mọi trẻ em, kể cả những người nghèo nhất, đều được nuôi dưỡng và trẻ em có thể phát huy hết tiềm năng của mình phù hợp với phẩm giá vốn có của chúng”.

Đức Tổng Giám mục Caccia cũng nhận xét rằng người lớn cần được tạo cơ hội để tiếp tục học tập, bao gồm đào tạo lại những người bị mất việc làm.

Tiếp cận công việc ổn định và trả lương công bằng

Đức Tổng Giám mục Caccia còn đề cập thêm một điều kiện thiết yếu khác cho sự phát triển: khả năng tiếp cận công việc tử tế với mức thù lao công bằng cho tất cả mọi người, và do đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách lao động nhằm “thúc đẩy các điều kiện công bằng tại nơi làm việc và nền kinh tế, đồng thời phản ánh rằng lao động là một biểu hiện của con người chứ không phải mục đích mà qua đó con người được tạo ra”.

“Công việc phải dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người, được thực hiện trong những điều kiện tốt và an toàn, đồng thời được trả thù lao ở mức cho phép người lao động vừa duy trì vừa tận hưởng cuộc sống gia đình và sự thư giãn”.

Gia đình xứng đáng được bảo vệ và hỗ trợ

Cuối cùng, Quan sát viên Vatican kêu gọi chú ý nhiều hơn đến gia đình như một tác nhân quan trọng trong sự phát triển xã hội, do đó xứng đáng được xã hội và nhà nước bảo vệ và hỗ trợ. Về vấn đề này, ngài nhắc lại những quan ngại của Tòa Thánh về việc giảm dần sự công nhận của nó trong các cuộc thảo luận quốc tế: “Gia đình ngày càng bị coi thường hoặc thậm chí bị gièm pha trong các diễn đàn quốc tế”, Đức Tổng Giám mục Caccia than phiền.

Nhắc lại rằng “đối với nhiều người trên thế giới, gia đình không chỉ là hình thức bảo vệ xã hội đầu tiên mà còn là duy nhất, Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh rằng các chính sách xã hội phải hỗ trợ đơn vị nhóm cơ bản này trong xã hội “trong vai trò thiết yếu của nó trong việc đạt được sự công bằng xã hội và phát triển xã hội”.

“Gia đình là ‘trường học của lòng nhân đạo sâu sắc hơn’ và, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, ‘địa điểm đầu tiên nơi các giá trị của tình yêu và tình huynh đệ, sự gắn kết và chia sẻ, quan tâm và chăm sóc người khác được thể hiện và được truyền lại’”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube