Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam họp Công Hội

20221025 Hop Cong Hoi Tinh (46)

Sáng nay, thứ Ba 25/10/2022, Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất tại Tu viện DCCT Sài Gòn.

Tham dự kỳ họp này, ngoài 39 nghị viên có quyền bỏ phiếu, còn có 2 quan sát viên chính thức là Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh – Tổng Cố Vấn, và Cha Ben Ma – Điều Phối Viên của Liên Hiệp Vùng Á – Úc.

Phát biểu trong diễn văn khai mạc, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích nói: “Chúng ta tin chắc rằng sự thành công của Công Hội Tỉnh tùy thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa và sự vâng phục của chúng ta để cho thánh ý Chúa được thực hiện.”

Trong Dòng Chúa Cứu Thế, Công Hội Tỉnh là cơ chế hàng đầu qua đó các thành viên thi hành trách nhiệm đối với đời sống tông đồ của Tỉnh Dòng và đưa ra dự phóng tương lai cho việc quản trị của Tỉnh Dòng. Trong các công hội, mọi thành viên của Tỉnh Dòng, trực tiếp hay gián tiếp qua các đại biểu được bầu, tham gia thảo luận và hợp chung mọi nguồn lực để lo cho lợi ích chung của toàn Tỉnh Dòng, nhằm mang lại sự canh tân, thích ứng và củng cố sự hiệp nhất của Tỉnh Dòng.

Được biết, trong kỳ họp thứ nhất này, Công Hội Tỉnh sẽ duyệt xét tình hình của Tỉnh Dòng; đề ra các đường hướng của Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ mới; bầu Cha Giám Tỉnh và Hội Đồng Quản Trị Tỉnh Dòng cho nhiệm kỳ mới; đưa ra các chương trình thích hợp nhằm đẩy mạnh đời sống tông đồ của Tỉnh Dòng.

Thành Tâm

20221025 TL Khai Mac GHT (28)

20221025 TL Khai Mac GHT (35)

20221025 Hop Cong Hoi Tinh (69)

20221025 Hop Cong Hoi Tinh (84)

20221025 Hop Cong Hoi Tinh (46)

20221025 Hop Cong Hoi Tinh (45)

20221025 Hop Cong Hoi Tinh (43)

20221025 Hop Cong Hoi Tinh (42)

20221025 Hop Cong Hoi Tinh (11)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube