Tin mừng Chúa Nhật: dụ ngôn Mc 4,26-29 (hạt giống âm thầm mọc) - Phần IV: Ý nghĩa của dụ ngôn

Đây là bài cuối trong chuỗi bài tìm hiểu Mc 4,26-29. Trong 3 bài trước, chúng ta đã phân tích từng chi tiết của dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện C.Ss.R. tìm hiểu những ý nghĩa quan trọng của dụ ngôn, nói về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.

Dụ ngôn này được Phụng vụ công bố trong thanh lễ Chúa Nhật 13/06/2021.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube