Tìm hiểu trình thuật Thương Khó (7): Philatô kết án Chúa Giêsu (Lc 23,18-25)

Trình thuật Luca liên quan đến quyết định của Philatô về số phận của Chúa Giêsu (Lc 23,18-25), có vẻ rất khác với trình thuật tương ứng của Mt và Mc.

Mời các bạn cùng với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT phân tích trình thuật Lc 23,18-25.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube