Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C_Lc 18,9-14: Hiện diện trước mặt Thiên Chúa

Bài Tin Mừng Lc 18,9-14 mà Hội Thánh công bố trong Chúa Nhật tuần 30 thường niên năm phụng vụ C. Nói về hình ảnh hai con người lên đền thờ cầu nguyện, và câu chuyện biến thành một trình thuật về hai tấm gương liên quan đến thái độ tôn giáo điển hình trước Nhan Thiên Chúa.

Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube