Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII TN B - (Mc 10,17-30) Chọn lựa: Tiền Của hoặc Nước Thiên Chúa

Bài Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên Năm B – (Mc 10,17-30) gồm ba phần chính: – 10,17-22: một người giàu đặt vấn đề và Đức Giêsu trả lời. – 10,23-27: Đức Giêsu dạy về Tiền Của và Nước Thiên Chúa. – 10,28-30: tông đồ Phêrô đặt vấn đề và Đức Giêsu trả lời. Cả ba phần nhấn mạnh sự chọn lựa căn bản và quyết định liên quan đến sự sống đời đời của con người khi đối diện với Tin Mừng Đức Giêsu Kitô

Kính mời quý vị cùng theo dõi, qua phần phân tích và chia sẻ của linh mục Vinhsơn Phạm Cao Quý DCCT

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube