Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B: Mc 6,7-13 - Đức Giêsu lại thất bại

Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật trước (Mc 6,1-6), chúng ta thấy Đức Giêsu đã phải thất bại thảm hại ngay tại quê hương của Người. Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 6,7-13) lại cho thấy một thất bại khác: Chúa Giêsu thất bại trong việc huấn luyện các môn đệ của Người!

Để tìm hiểu rõ hơn về sự thất bại lần này của Đức Giêsu, kính mời quý vị cùng theo dõi những phân tích của Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube