Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên Năm B: Mc 1,40-45

Phụng vụ của Chúa Nhật VI công bố bài Tin mừng Mc 1,40-45, kể lại sự kiện Đức Giêsu chữa lành một người bị phong hủi, qua đó mạc khải cho chúng ta về khuôn mặt của chính Thiên Chúa và sứ vụ giải phóng của Đức Giêsu.

Kính mời quý vị cùng suy niệm bài Tin mừng Mc 1,40-45 với phần chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube