Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật V mùa Thường Niên năm B: Mc 1,29-39

Phụng vụ Chúa Nhật V mùa Thương Niên năm B công bố bài Tin mừng Mc 1,29-39: Đức Giêsu chữa nhiều người ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật khác nhau.
Bài Tin Mừng Mc 1,29-39 gồm ba phần:
– Đức Giêsu chữa cho bà mẹ vợ ông Simon khỏi sốt (cc.29-31),
– Người chữa bệnh và trừ quỷ cho đám đông dân chúng “xúm lại ở cửa” (cc.32-34),
– Người âm thầm rời Capharnaum đi rao giảng Tin Mừng khắp miền Galilê (cc.35-39).

Kính mời quý vị cùng suy niệm bài Tin mừng Mc 1,29-39 với phần chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube