Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm A

Giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 với việc tạm ngưng các cử hành phụng vụ công cộng, trong video này, chúng ta sẽ được nghe Cha Vinhsơn Phạm Cao Quý, DCCT, trình bày những nội dung và ý nghĩa sâu xa của Mt 26,36-46, một phần của Trình thuật Thương Khó theo Mt.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube