Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A - Ga 9,1-38: Chúa Giêsu là Ánh Sáng

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay Năm A. Phụng vụ công bố bài Tin Mừng Ga 9,1-38, kể lại dấu lạ Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Dấu lạ này mạc khải cho chúng ta biết một chân lý quan trọng của đức tin: Chúa Giêsu là Ánh Sáng.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube