Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm B (Mc 1,14-20)

Phụng vụ Chúa Nhật III mùa Thường Niên năm B, Hội thánh Công giáo công bố bài Tin Mừng Mc 1,14–20. Với Mc 1,14-20 tác giả sách Tin Mừng Mc bắt đầu phần trình thuật nói về khởi đầu những hoạt động của Chúa Giêsu.

Bố cục bài Tin mừng Mc 1,14-20 có thể chia thành 2 phần:
– Đức Giêsu công bố Tin Mừng (cc 14,15)
– Đức Giêsu tuyển chọn các môn đệ đầu tiên (cc 16-20)
Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của từng phần trong Mc 1,14-20; qua phần phân tích, chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube