Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A: Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống (Ga 4,1-42)

Trong video này, linh mục Vinhsơn Phạm Cao Quý, C.Ss.R. sẽ giúp chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của trình thuật đặc biệt: Chúa Giêsu gặp chị phụ nữa người Samari và mạc khải Người chính là Nước Hằng Sống (Ga 4,1-42).

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube