Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật II mùa Chay năm B: Đức Giêsu hiển dung (Mc 9,2-10)

Đây là video phân tích và suy niệm bài Tin mừng Chúa Nhật 2 mùa Chay năm B : Mc 9,2-10, kể lại biến cố Chúa Giêsu hiển dung.

Với biến cố hiển dung, Chúa Giêsu chuẩn bị cho các môn đệ đối diện với thử thách khốc liệt của cuộc khổ nạn. Cuộc hiển dung giúp các môn đệ, và cả chúng ta nữa, hiểu rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là một mầu nhiệm đau khổ, nhưng trên hết, đó là một món quà của tình yêu, món quà của tình yêu vô bờ của Chúa Giêsu.

Sự kiện Chúa Giêsu hiển dung trên núi cũng khiến chúng ta hiểu rõ hơn về sự phục sinh của Người. Để hiểu được mầu nhiệm thập giá và phục sinh mà Mùa Chay đang chuẩn bị cho chúng ta cử hành, chúng ta, giống như các môn đệ xưa, cần phải biết trước rằng Đấng chịu đau khổ và được tôn vinh không chỉ là con người, mà còn là và chính yếu là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ chúng ta bằng tình yêu trung thành cho đến chết.

Và chính trong chân trời của biến cố hiển dung vinh quang này, có lời đề nghị của Chúa Cha dành cho bạn và tôi, ngay hôm nay: “Hãy vâng nghe lời Đức Giêsu”.

Cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta ngày nay cũng hãy đi lên đỉnh núi Biến Hình và dừng lại để chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Giêsu, để đón nhận sứ điệp của ngài và chuyển nó vào đời sống của chúng ta; ngõ hầu chúng ta cũng có thể được biến đổi bởi tình yêu.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube