Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật: Đức Giêsu vào Giêrusalem trên lưng lừa (Mc 11,1-10)

Tuần Thánh bắt đầu với nghi thức kiệu lá. Trong cuộc kiệu lá Chúa Nhật Lễ Lá năm B, Hội Thánh công bố bài Tin Mừng Mc 11,1-10, kể lại biến cố Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trên lưng lừa.
Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm B: Mc 11,1-10, với những phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube