Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B: Con gái ông trưởng hội đường sống lại (Mc 5,21-24a.35b-43)

Bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố trong Phụng vụ Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B (Mc 5, 21-43) kể lại hai phép lạ đặc biệt của Đức Giêsu: chữa lành một người phụ nữ bị bệnh băng huyết và làm cho con gái một ông trưởng hội đường được sống lại.

Trong bài tìm hiểu này, chúng ta sẽ chỉ chú ý đến phép lạ Đức Giêsu làm cho con gái ông trưởng hội đường được sống lại (Mc 5,21-24a.35b-43)

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube