Tìm hiểu Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh

Trong video này, chúng ta sẽ được nghe linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS chia sẻ những kiến thức bổ ích và thú vị về Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh. Những kiến thức này sẽ giúp chúng ta, ngay cả khi chỉ được hiệp thông trực tuyến vì đại dịch COVID-19, vẫn có thể sống một cách sâu sắc và tích cực hơn chính mầu nhiệm cứu độ mà Hội Thánh cử hành trong ngày cực thánh này.

 

 

 

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube