Tìm hiểu phụng vụ Lời Chúa - Chúa Nhật I mùa Vọng năm A (Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44)

Điểm nhấn chính yếu của phụng vụ Lời Chúa – Chúa Nhật I mùa Vọng năm A (Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44) là lời mời gọi chúng ta thoát khỏi một vũ trụ khép kín trong chính nó và hướng chúng ta đến một cách hiện hữu mới.

Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube