Tìm hiểu Mười Điều Răn - Điều 8: Ngươi sẽ không trộm cắp

  • Tín lý
  • Thứ Bảy, 19-11-2022 | 21:37:14

Kinh Thánh ghi điều răn này, trong Đnl 5:19, là: “Ngươi sẽ không trộm cắp”. Có hai điều cần lưu ý ở đây:
– Trong Kinh Thánh, đây là giới thứ tám chứ không phải thứ bảy;
– Điều răn này không chỉ muốn nói “Ngươi sẽ không trộm cắp” mà còn
“Ngươi sẽ không phạm tội bắt cóc”.
Kính mời quý vị cùng tìm hiểu Điều Răn này qua phần chia sẻ của Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Thông DCCT.

————
Quý vị có thể xem lại các bài chia sẻ trước tại đây:
Thờ phượng một Thiên Chúa
Không được tạc hình tượng
Tôn trọng Danh của Thiên Chúa
Hãy giữ ngày Thứ Bảy
Hãy kính trọng cha mẹ
Chớ giết người

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube