Tìm hiểu Mười Điều Răn - Điều 1: Thờ phượng một Thiên Chúa


Hôm nay, Chúa Nhật Phục Sinh năm 2022, chúng ta bắt đầu loạt bài học hỏi về 10 điều răn, với các cuộc gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt, là linh mục Đaminh Nguyễn Đức Thông, DCCT.

Trong cuộc trao đổi đầu tiên hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 nội dung:

– Thứ nhất: đôi nét về các đặc tính quan trọng của 10 điều răn, và

– Thứ hai: nội dung của điều răn thứ nhất.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube