Tìm hiểu Kinh Tin Kính: Bài 2 - Một Thiên Chúa duy nhất - Ngài là Cha.

Kính mời quý vị cùng theo dõi bài chia sẻ thứ 2 trong chuỗi Tìm hiểu về Kinh Tin Kính, với đề tài “Một Thiên Chúa duy nhất – Ngài là Cha”
Phần chia sẻ do Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh – DCCT phụ trách.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube