Tìm hiểu Kinh Tin Kính: Bài 1 - Tôi tin vào


Kinh Tin Kính – Tín Biểu Các Tông Đồ (Symbolum Apostolicum) là một tóm tắt các học thuyết căn bản của Kitô giáo, hay là một bản tóm tắt (compendium) thần học của Giáo hội. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài chia sẻ đầu tiên trong chuỗi Tìm hiểu về Kinh Tin Kính, với đề tài “Tôi Tin Vào”.

Phần chia sẻ do Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh – DCCT phụ trách.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube