Tìm hiểu Kinh Thánh: Mc 5,9-10 - Người đàn ông Ghêrasa bắt đầu hành trình giải thoát

Tìm hiểu Kinh Thánh với LM Giuse Nguyễn Thể Hiện C.Ss.R.

Mc 5,1-20 : CHÚA GIÊSU VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG ÁP BỨC Ở GHÊRASA


Mc 5,6-8 cho thấy người đàn ông Ghêrasa tỏ rõ sự kháng cự, khi Đức Giêsu yêu cầu ông ta từ bỏ tinh thần xấu xa đang khống chế mình.

Người đàn ông Ghêrasa có tiếp tục sự kháng cự đó hay không? Đó sẽ là nội dung của các câu 9-10 mà chúng ta sẽ phân tích trong video này.

Kính mời quý vị cùng theo dõi, qua phần phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube