Tìm hiểu Bí tích Hòa Giải: Xét mình

Đây là Video thứ 3 trong loạt bài tìm hiểu về Bí tích Hòa giải do linh mục GB Hoàng Xô Băng DCCT phụ trách. Trong video này, kính mời quý vị cùng tìm hiểu về việc xét mình sao cho xứng để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube