Tìm hiểu Bí tích Hòa Giải: Xét mình

  • Podcasts
  • Thứ Sáu, 27-08-2021 | 13:38:22

Đây là bài chia sẻ thứ 3 trong loạt bài tìm hiểu về Bí tích Hòa giải, do linh mục GB Hoàng Xô Băng – Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.

Trong bài chia sẻ này, kính mời quý vị cùng tìm hiểu về việc xét mình sao cho xứng để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube