Thư rao phong chức Phó tế và Linh mục

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin được thông báo về các tiến chức linh mục và phó tế của nhà Dòng sẽ được chịu chức trong thời gian sắp tới.

Xin quý ông bà anh chị em hiệp lời tạ ơn và cầu nguyện cho các tiến chức linh mục và phó tế !

 

Screenshot 2024-05-21 211449 Screenshot 2024-05-21 211531ỨNG VIÊN PHÓ TẾ 2024 ỨNG VIÊN LINH MỤC 2024

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube