Thông điệp Fratelli Tutti và các vấn đề chính trị

Trong Thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi một nền chính trị tốt hơn.

– Tại sao Đức Thánh Cha tỏ ra rất quan tâm đến chính trị?

– Đức Thánh Cha nói gì về vai trò của Giáo hội đối với chính trị?

– Thông điệp này chọn đứng về phía cánh tả hay cánh hữu?

– Đức Thánh Cha nói gì về 2 mối đe dọa lớn đối với sự sống: chiến tranh và án tử hình?

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ trả lời cho chúng ta rõ hơn về các câu hỏi đó.

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube