Thánh Thể, một cuộc hiệp thông: Bí Tích của Hiệp Thông

Từ khi ngờ đoán Đức Giêsu là Đấng Kitô (Mc 8, 29), những kẻ đang hy vọng Nước Trời đến đã thấy các bữa ăn với Đức Kitô có một ý nghĩa Thiên Sai. Họ tin chắc sẽ có ngày được ngồi bên hữu bên tả Ngài (Mc 10, 37)

Bí Tích của Hiệp Thông

Cha đã sửa soạn Nước Trời vì Đức Giêsu. Đức Giêsu cũng sửa soạn Nước Trời vì môn đệ Ngài, để họ đồng bàn với Ngài (Lc 22, 29). Thánh Thể là “bàn ăn của Chúa”, là “bữa tôi của Chúa” “bánh được bẻ ra”. Nó được cử hành, với tư cách sự hiện diện và hy tế. dưới hình thức một bữa ăn. Vì cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu mà nó là Bí tích, là một mầu nhiệm hiệp thông.

Thánh Thể, một cuộc hiệp thông: ( tính cách hiệp thông bắt nguồn từ Đức Kitô vượt qua, tính cách đó được diễn tả, thể hiện bằng hình ảnh bữa ăn)

Những bữa ăn hiệp thông

 • Bữa Tiệc Ly đã có một tiền sự:Ban tiec Thanh 3
 • Trước đó, Đức Giêsu đã gọi 12 môn đệ để họ ở với Ngài (Mc 3, 14)
  • Ngài từng ăn uống với họ: mà theo não trạng thời Ngài, mọi bữa ăn chung đều là một hành vi long trọng của con người, đều là nghi thức tạo ra tình huynh đệ, những người cùng ăn liên kết với nhau trong một cộng đồng sự sống, thánh Phaolô hiểu Thánh Thể theo nghĩa đó (1C 10, 16).
  • Chính vì những kẻ đồng bàn là anh em mà Đức Giêsu than phiền: một kẻ sẽ phản nộp Ta (Mc 14, 18).
 • Bữa ăn chung là hình ảnh thích hợp nhất để diễn tả ơn huệ Thiên Sai (Lc 14, 15-24). Từ khi ngờ đoán Đức Giêsu là Đấng Kitô (Mc 8, 29), những kẻ đang hy vọng Nước Trời đến đã thấy các bữa ăn với Đức Kitô có một ý nghĩa Thiên Sai. Họ tin chắc sẽ có ngày được ngồi bên hữu bên tả Ngài (Mc 10, 37).
 • Bởi đó, việc Đức Giêsu ăn với kẻ tội lỗi (ý nói Ngài mở Nước Trời cho những kẻ bị loại khỏi cộng đồng Dothái) là một cớ vấp phạm lớn đối với Biệt phái luật sĩ.
 • Lần hóa bánh ra nhiều là một giai đoạn quan trọng trong việc Đức Giêsu tỏ mình. Tư cách Thiên Sai của Ngài lộ rõ (Ga 6, 15). Nước Trời xuất hiện trong hình ảnh một bữa ăn bí nhiệm

Đức Giêsu là vị khách đầu tiên của bàn tiệc Nước Trời.

 • Ngay đời tại thế của Ngài, bữa tiệc được khai trương, môn đồ không phải ăn chay (Mc 2, 19).
 • Bàn tiệc được sửa soạn vì Ngài, trước khổ nạn, Ngài biết sẽ uống thứ rượu mới (Lc 22, 29; Mc 14, 25). Các kẻ khác, đầu tiên là kẻ trộm lành sẽ ngồi bên Ngài trong vinh quang (Mc 10, 37), vinh quang Nước Trời (Mt 20, 21). Nước Trời, vốn là một bữa tiệc, đã hình thành quanh Đức Giêsu.

Nước Trời đã đến hoàn toàn nơi Đức Giêsu khi Thiên Chúa tôn vinh Ngài trong sự chết.

 • Việc Nước Trời đến là mầu nhiệm chủ vị của Đức Giêsu, nhưng nó được diễn tả cách bóng bẩy bằng hình ảnh bữa tiệc mà Đức Giêsu là vị khách mời đầu tiên.
 • Người ta vào bàn tiệc khi hiệp thông với cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu.
 • Tính cách cánh chung của Đấng phục sinh, đời sống trong Thánh Thần, đời sống hiến mình của Ngài được diễn tả là thân mình Đức Kitô (được phú ban làm lương thực tác sinh) hoàn toàn có tính cách tương quan.
 • Sự hiện diện của Đức Kitô có tính cách hiệp thông, nó là bữa ăn của Hội Thánh. Chính Đức Kitô này là phòng tiệc “Ngài đi lại hầu hạ…” (Lc 12, 37) và nuôi khách bằng bản thể Ngài, ngày đó, họ và Ngài ở trong nhau.

Thánh Thể là biểu tượng thật của Đức Kitô Vượt Qua, nơi hội họp và bữa ăn của ngày lễ. Bởi đó, nó là sự hiệp thông, với tư cách là bữa ăn, (cũng như với tư cách sự hiện diện và hy tế như đã nói), Thánh Thể tìm được lời giải thích về nó, trong mẫu nhiệm mà nó là sự trồi lên trong trần gian này.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube