Thánh lễ Giới trẻ thừa sai tại Huế tháng 8

Trong ngày Lễ Kính Thánh Augustino, các bạn trẻ được chiêm ngắm cuộc hoán cải sâu xa của Thánh Nhân. Từ một người thông minh nhưng đầy cá tính và nồi loạn, Augustino đã trở lại theo Chúa hết lòng. Theo Chúa, yêu mến Chúa, phục vụ Chúa và dân Chúa đến hơi thở cuối cùng. Ngài Là một chứng nhân cho người trẻ trên hành trình hoán cải liên tục và yêu mến Chúa, yêu mến sứ vụ Chúa trao.

Lạy Chúa, con đã yêu mến Chúa quá muộn màng. Chúa ở trong con mà con lại ở ngoài Chúa. Xin cho con được ở lại trong Chúa. Amen.

(RYVM Team)z4646960468739_7b4f0eba1a30bfa3a6f2f187ea011481 z4646960470267_e23d06a4504e473f92c2147c1ffca567 z4646960470475_c2d4e2ba4cf4c60a5478f6d61f5fbdc3 z4646960483667_6829b24d6fe6c15a2cb01655a1294e0f z4646960498042_52a4a2af8f8df57a7b39bad9542960d0 z4646960502762_a722895f1317c0c51b2f25f17555b381

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube