Thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô Giáo tại DCCT Sài Gòn

Vào lúc 10g00, Chúa Nhật ngày 17/9/2023, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, quý cha đã cử hành thánh lễ và ban các Bí tích khai tâm Kitô giáo cho 132 anh chị Tân tòng và 12 anh chị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã chủ tế thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn. Cha Đaminh mời gọi hãy mặc lấy Chúa Giêsu, dìm trong cái chết của Ngài, được Thần Khí Đức Kitô hướng dẫn để rồi sống và lan tỏa tình yêu thương như chính Ngài.

Tạ ơn Chúa với các anh chị đã tin vào Chúa Giêsu và đón nhận Ngài trong cuộc đời. Xin Chúa là tình yêu dẫn dắt các anh chị tin và lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô Giáo, luôn bên cạnh và nâng đỡ các anh chị trong hành trình đức tin.

Như đã biết, mỗi tháng đều có thánh lễ cho các anh chị Tân tòng lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô Giáo. Con số các anh chị Tân tòng khoảng chừng 150 người.

(Theo: Lm. Paul Ngô Phi – ảnh BTT Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn)

376717845_1009243716982361_2506312294731244045_n 376888234_1009243676982365_5959721146617095296_n 380417628_1009242050315861_9061639510033741015_n 376576887_1009243166982416_5634966763466500168_n 379914028_1009242100315856_6378562851502646387_n 379952028_1009242590315807_4091580992553422704_n 376914393_1009243120315754_5812263618172608232_n 376683393_1009243550315711_8572937105873290942_n 374320725_1009243503649049_839550975233393621_n 380433155_1009241330315933_5695227352330404187_n 380138574_1009242156982517_7697062681848187394_n 374379181_1009243453649054_3311315992975615734_n 376655386_1009243576982375_6876536700172971166_n376861518_1009243690315697_4612065163201549658_n 376744107_1009243466982386_2940049719012308113_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube