Thánh Clêmentê M. Hofbauer C.Ss.R. (1751 – 1820) - vị thừa sai cho các trẻ em bị bỏ rơi ở St. Benno

Ngày 15/3/2023 – Lễ Kính Thánh Clêmentê Hofbauer, Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế; trong khung cảnh đó, kính mời quý vị chiêm ngắm một đường nét trong dung mạo thừa sai của Thánh Nhân: “Thánh Clêmentê M. Hofbauer C.Ss.R. (1751 – 1820) – vị thừa sai cho các trẻ em bị bỏ rơi tạ Ba Lan cuối thế kỷ XVIII”
Chớ gì lòng yêu mến người nghèo của Thánh Nhân luôn được các linh mục – tu sĩ DCCT ngày nay tiếp nối.

—————
Các bài chia sẻ liên quan:
Tiểu sử và cuộc đời Thánh Clêmentê Maria Hofbauer DCCT
Thánh Clêmentê Maria Hofbauer và mục vụ giới trẻ tại Vienna
Thánh Clêmentê Maria Hofbauer – đào tạo và hợp tác với giáo dân

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube