Tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngày 27 tháng 6 là lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Để chuẩn bị mừng ngày lễ, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn tổ chức Tam Nhật kính ĐMHCG vào thứ 3, 4, 5 (25-26-27 tháng 6 năm 2024)
* 17h30: Hành hương Kính Đức Mẹ
* 18h00: Thánh lễ đồng tế.
Kính mời anh chị em tham dự và cầu nguyện với bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp!
448709453_891345786352740_771576651194724992_n448709453_891345786352740_771576651194724992_n 448350440_891345779686074_8251310481469289070_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube