Tam Nhật Hậu Phúc tại Giáo xứ Xuân Vinh, Giáo phận Xuân Lộc

_MG_9735

Vào lúc 17g ngày 09 tháng 09 năm 2023, tại Giáo xứ Tân Vinh thuộc Giáo phận Xuân Lộc, đã long trọng khai mạc Tam Nhật Hậu Phúc, để chuẩn bị tâm hồn mừng bổn mạng Giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi.

Trong Thánh Lễ khai mạc Hậu Phúc có sự hiện diện của sáu Cha thừa sai đại phúc Miền Nam, cùng với cha Quản xứ Đa-minh Nguyễn Trung Chánh và cha Phó xứ Phê-rô Nguyễn Minh Nguyên; cùng với cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo xứ Tân Vinh.

Trong suốt 3 ngày Hậu Phúc, Quý Cha thừa sai triển khai các đề tài liên quan đến củng cố sự hiệp thông, mà Giáo Hội đang mời gọi sống.

Đồng thời, trong ba ngày Hậu Phúc, Quý Cha thừa sai đại phúc giúp cho cộng đoàn dân Chúa nhớ lại những ngày mà chúng ta sống Tiền Phúc rước Đức Mẹ về nhà. Và đỉnh cao của Tuần Đại Phúc để ơn phúc lành của Chúa đến từng người trong giáo xứ.

Ngày hôm nay trong Tam Nhật Hậu Phúc, sau một thời gian sống đời đại phúc Quý Cha thừa sai đến khơi lên lòng tin, lòng cậy và lòng mến vào Thiên Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chính Mẹ sẽ giúp cho đời sống đức tin càng thêm vững mạnh khi đối diện với những thách đố của thời đại hôm nay.

(Ban Đại Phúc DCCT Miền Nam)

 

_MG_9730BeMac_TamNhatHauPhuc (2 of 58) BeMac_TamNhatHauPhuc (20 of 58) BeMac_TamNhatHauPhuc (9 of 58) BeMac_TamNhatHauPhuc (12 of 58) BeMac_TamNhatHauPhuc (39 of 58)BeMac_TamNhatHauPhuc (55 of 58) BeMac_TamNhatHauPhuc (43 of 58)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube