Tại sao Giáo hội Công giáo quan tâm nhiều đến chính trị?

Vì sao Giáo hội Công giáo quan tâm quá nhiều đến chính trị? Đó là câu hỏi thường được đặt ra cho những người không chia sẻ đức tin Công giáo. Vậy quan điểm chính thức của Giáo hội về việc này là thế nào?

Video này trả lời một cách ngắn gọn cho các câu hỏi đó.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube