Sứ điệp Tổng Công hội thứ XXV của Hội Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh

SỨ ĐIỆP TỔNG CÔNG HỘI THỨ XXV

CỦA HỘI DÒNG CHÚA CỨU THẾ CHÍ THÁNH

 General-Chapter-696x387

NHỮNG CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA CỨU THẾ:

Trong Sự Liên Đới Vì Sứ Vụ Cho Một Thế Giới Bị Tổn Thương

 

Chúng ta không có quyền công bố Đức Giêsu là Đức Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta nếu chúng ta không chạm vào những vết thương của Ngài (x. Ga 29, 27).

 1. Trong bầu khí hy vọng hân hoan, giai đoạn hai theo giáo luật của Tổng Công Hội Thứ XXV đã nhóm họp tại Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya, Thái Lan. Đây là lần đầu tiên Tổng Công Hội được tổ chức tại Á Châu. 101 thành viên Tổng Công Hội, trong đó có bảy thầy trợ sĩ, đã sống giữa những anh chị em chịu nhiều thiệt thòi và bị tổn thương nhất của thành phố (Pattaya) nơi anh em Dòng Chúa Cứu Thế đang mục vụ. Trong lễ khai mạc Tổng Công Hội, Cha Michael Brehl, Bề Trên Tổng Quyền, mời gọi chúng ta hãy để cho bản thân mình được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần chạm đến, Đấng thách đố Hội Dòng đi đến những vùng ngoại biên.
 2. Chúng ta đang trong tiến trình biện phân. Ở giai đoạn một của Tổng Công Hội, chúng ta đã xác định những lãnh vực quan tâm hàng đầu. Trong giai đoạn hai này, chúng ta nhận ra rằng Hội Dòng vẫn đang tiếp tục kinh nghiệm cùng một tiếng gọi mà thánh Anphongsô, các thánh, các chân phước và các vị tử đạo, cùng với những anh em đi trước chúng ta đã lắng nghe, để rời bỏ những vùng an toàn và từ bỏ mọi sự, ngõ hầu chúng ta được tự do và thể hiện tính ngôn sứ. Giai đoạn ba của Tổng Công Hội sẽ là cơ hội để chúng ta biện phân theo từng Liên hiệp Vùng cách thức áp dụng cụ thể những quyết định của giai đoạn hai.

Hãy Chú Tâm Đến Những Vết Thương Của Thế Giới

 1. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám Mục Manila, khi giảng tĩnh tâm cho Tổng Công Hội, đã mời gọi chúng ta sống trong sự liên đới, chú tâm đến những vết thương của thế giới. Nhiều anh em chúng ta đã bị tổn thương bởi những khó khăn họ đang đối diện. Những anh em khác cũng mang thương tích vì bất mãn hay do nhận ra sự nghèo nàn của mình. Giống như thánh Tôma trong Tin Mừng (x. Ga 20, 27), chúng ta được mời gọi chạm vào những vết thương của Chúa Giêsu nơi những người đang đau khổ hôm nay (x. LG 8. 3), và chính trong sự gặp gỡ này, những vết thương của chúng ta sẽ được chữa lành (x. 1 Pr 2, 24).
 2. Thật quan trọng cho chúng ta phát huy thái độ lắng nghe. Chúng ta hãy lắng nghe Chúa, Đấng vẫn đang nói với những con tim của dân chúng. Chúng ta hãy lắng nghe anh em mình trong cộng đoàn là những người bạn đồng hành đang cùng hành trình, và lắng nghe những người bị bỏ rơi hơn cả, đặc biệt là người nghèo mà chúng ta được sai đến. Chúng ta hãy sống trong một thái độ đối thoại liên tục với các nền văn hóa và tôn giáo nơi các cộng đoàn chúng ta đang hiện diện.
 3. Chúng ta đừng sợ thế giới tục hóa. Nó đã cho chúng ta nhiều hiểu biết quan trọng mà chúng ta có thể sử dụng để thi hành sứ vụ của mình. Tất cả những suy tư thần học, đặc biệt là thần học luân lý, nên mở ra đối thoại với những hiểu biết này (x. HP. 19).

Canh Tân Đời Sống Thánh Hiến              

 1. Đời sống thánh hiến là một trong những kho tàng quý giá nhất trong đời sống của Hội Thánh. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta “sống thừa tác vụ này với tâm tình tạ ơn và vui mừng, xác tín rằng không có gì trong cuộc sống này đẹp hơn việc mãi mãi thuộc về Chúa và toàn tâm cho Chúa, và trao hiến chính cuộc đời mình trong sự phục vụ anh chị em” (Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các Nhà Đào tạo Nam nữ Tu sĩ, ngày 11 tháng 4, 2015). Mặc dù đời sống thánh hiến đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, chúng ta tin rằng đây là một thời khắc đặc quyền để minh chứng vẻ đẹp của một cuộc sống được xây dựng trên các lời khuyên Tin Mừng. Dân chúng khắp nơi vẫn đang tìm kiếm tính chân chính trong các mối tương quan của họ. Qua đời sống thánh hiến, chúng ta có thể hiện thân hóa tính chân chính của tình bạn Tin Mừng (x. HP. 34).
 2. Mỗi anh em hãy thực hiện một cuộc kiểm thảo nghiêm túc đời sống thánh hiến của mình, và nhận ra những địa hạt nào cần phải hoán cải và canh tân. Việc làm này đòi hỏi một sự hiệp thông thiết thân với Đức Kitô, Chúa Cứu Thế, Đấng chạm vào và chữa lành những vết thương của cá nhân cũng như của cộng đoàn, Đấng gia tăng sức sống cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, ngõ hầu chúng ta luôn sẵn sàng vì sứ vụ. Thật sự tầm nhìn về một cộng đoàn tông đồ Dòng Chúa Cứu Thế sẽ không thể trọn vẹn nếu không có việc quảng bá vui tươi ơn gọi của Dòng. Chúng tôi kêu gọi mọi anh em hãy tái khám phá vẻ đẹp của ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế và trở nên những người chủ động đầu tiên quảng bá ơn gọi trong các đơn vị của mình, và tạo nên một nền văn hóa ơn gọi, nhờ đó sẽ có nhiều người được đánh động và gia nhập gia đình Dòng Chúa Cứu Thế.

Một Hội Dòng Được Sai Đi

 1. Trong suốt thời gian Tổng Công Hội, lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô vang lên cách mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta “đi ra khỏi vùng an toàn của bản thân để vươn tới ‘những vùng ngoại biên’ đang cần ánh sáng Tin Mừng (EG 20),” và lượng giá lại những cấu trúc của chúng ta, vì những cấu trúc này “có thể cản trở những nỗ lực loan báo Tin Mừng” (EG 26; x. HP 15). Trong bối cảnh này, ơn gọi thừa sai của chúng ta trong Hội Thánh đang đóng một vai trò quan trọng mới và hợp thời.
 2. Hiến Pháp của chúng ta nhắc chúng ta luôn đáp lại “với lòng nhiệt thành thừa sai trước nhu cầu mục vụ khẩn thiết của người bị bỏ rơi hơn cả, đặc biệt là người nghèo” (HP. 1). Liệu chúng ta có dám can đảm hỏi chính mình, đâu là vùng ngoại biên của Đơn vị tôi đang cần sự hiện diện và hoạt động loan báo Tin Mừng? Chúng ta có sẵn sàng và mong muốn thể hiện tính sẵn sàng vì sứ vụ của mình? Mỗi Đơn vị nên chú ý đến những lãnh vực nhu cầu mục vụ khẩn thiết, quan tâm đặc biệt đến người trẻ, di dân và những người đang chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Những Thừa Sai Của Lòng Thương Xót Và Niềm Vui

 1. Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hôm nay được kêu gọi thuật lại câu chuyện của ơn cứu độ, câu chuyện của một Thiên Chúa trở nên một với chúng ta nơi Đức Giêsu Nazareth; (cũng như) câu chuyện cá nhân riêng biệt của mỗi chúng ta. Chúng ta tin rằng “canh tân việc rao giảng có thể trao cho người tin cũng như người nguội lạnh và những ai không còn thực hành đạo, một niềm vui mới trong đức tin và sinh nhiều hoa trái trong việc loan báo Tin Mừng” (EG 11). Công việc này đòi hỏi chúng ta bước vào một tiến trình dài của đào tạo tiếp diễn, một kế hoạch đời sống làm cho chúng ta đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Chúng tôi kêu gọi tất cả tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa, bằng sự gần gũi và yêu thương dành cho mọi người. Thật không đủ để kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa trong đời sống riêng mình: chúng ta phải trở nên khí cụ của lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho người khác.

Như Một Thân Mình Thừa Sai

 1. “Để thực thi sứ vụ của chúng ta trong Hội Thánh, Hội Dòng hiệp nhất các thành viên, sống chung với nhau và làm thành một thân mình thừa sai (HP. 2).” Và như thế tất cả tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế biết rằng chính họ là những thành viên của một chương trình kế hoạch chung mà tất cả mọi người trong Hội Dòng cùng chia sẻ. Chúng tôi khuyến khích tất cả anh em nuôi dưỡng cảm thức thuộc về này và như thế là vun trồng một đời sống cộng đoàn đích thật. Cộng đoàn chúng mong chờ phải là nơi mà mọi anh em già trẻ, với những ân huệ và vết thương của mình, đều chung sống và là nơi mà tinh thần đồng trách nhiệm trở thành hiện thực.
 2. Cộng đoàn này cùng đọc những dấu chỉ thời đại, vừa trung thành cách sáng tạo với Tin Mừng, vừa liên tục thúc đẩy tìm kiếm những sáng kiến mới làm dậy men đời sống cộng đoàn và đời sống thiêng liêng của anh em. Vì đây là luật chính yếu của đời tu nên các thành viên của Hội Dòng phải sống trong cộng đoàn, và thực thi công việc tông đồ của họ qua cộng đoàn, chúng ta phải luôn quan tâm đến khía cạnh này của cộng đoàn khi tiến hành bất cứ kế hoạch thừa sai nào (x. HP. 21).

Cùng Chia Sẻ Một Sứ Vụ

 1. Có năm anh chị giáo dân thừa sai Chúa Cứu Thế, đại diện của các Liên hiệp Vùng, hiện diện trong Tổng Công Hội. Chúng tôi nhận thấy nơi họ sự giàu có phong phú của đặc sủng chúng ta, mà Chúa đã ban cho anh chị em giáo dân, nhờ đó sự hiện diện và lời ngôn sứ có thể tồn tại trong thế giới này. Chúng ta cảm thấy được gọi để xây dựng Vương Quyền của Thiên Chúa cùng với gia đình Chúa Cứu Thế rộng khắp, được hình thành bởi các dòng, hiệp hội mà chúng ta đang chia sẻ đặc sủng của chúng ta với họ.

Tính Lãnh Đạo Mới Vì Sứ Vụ (Ga 10, 11tt)

 1. Để ứng đáp cách hiệu quả hơn bằng một sự hiện diện thừa sai mới trong thế giới, Tổng Công Hội đã chọn tiếp tục tiến trình tái cấu trúc vì sứ vụ. Các Liên hiệp Vùng, mà Tổng Công Hội đã quyết định tiếp tục với cấu trúc này, là một phương thế giá trị để làm cho sự hiện diện mới này nên hiệu quả.
 2. Hội Dòng cần những nhà lãnh đạo theo phong cách Giêsu Kitô, nghĩa là các cộng đoàn và các anh em là: những người thực thi quyền lãnh đạo trong sứ vụ, những người có tầm nhìn tương lai, những người cho chúng ta thấy phương hướng để theo, những con người thật và là những con người chính trực, có khả năng làm việc chung và vâng phục sứ vụ.

Xây Dựng Vương Quyền Của Thiên Chúa Trên Nền Tảng Liên Đới

 1. Chúng tôi gởi đến tất cả anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là lời kêu gọi khẩn thiết, cách riêng đối với những anh em trong giai đoạn đào tạo ban đầu và những anh em trẻ, hãy ôm lấy hiện tại với niềm hy vọng và hãy đi đến những vùng ngoại biên, ngõ hầu sự mới mẻ của Vương Quyền Thiên Chúa có thể đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương và bị bỏ rơi hơn cả. Chúng tôi cũng khuyến khích các anh em cao niên, những người đã cống hiến cách quảng đại cả cuộc đời cho công cuộc loan báo Tin Mừng, hãy ủng hộ, bằng tình liên đới, nỗ lực và lời cầu nguyện của mình (x. HP. 55), những sáng kiến mới mà Chúa Thánh Thần sẽ linh hứng trong những năm sắp tới.
 2. Chúng ta hãy mang lấy những thách đố xây dựng và sống tình liên đới: liên đới với thế giới của chúng ta, với tạo thành, và con người nam nữ của thời đại chúng ta, liên đới với những người đang chịu thiệt thòi nhất trong xã hội của chúng ta.
 3. Chúng ta hãy mở rộng việc thực hành tình liên đới này trong mọi chiều kích của cuộc sống chúng ta:
 • Liên đới với Ban Quản trị Trung ương trong việc chia sẻ các nguồn và nhân sự;
 • Liên đới giữa các Đơn vị bằng cách giúp đỡ những Đơn vị nào đang cần sự trợ giúp nhất;
 • Liên đới trong các cộng đoàn của chúng ta bằng cách khuyến khích tinh thần đồng trách nhiệm đối với các công việc và phục vụ chung, và bằng những cam kết cụ thể trong chọn lựa ưu tiên người nghèo bị bỏ rơi hơn cả;
 • Liên đới trên bình diện cá nhân, như mỗi người chúng ta hãy kiểm thảo lối sống của mình xem có phù hợp với ơn gọi không, và bằng cách thực hiện những hành động cụ thể cho thấy rõ chọn lựa người nghèo của mình (x. HP. 92-96).
 1. Chúng ta hãy thể hiện tính ngôn sứ qua lối sống của chúng ta, bằng cách từ bỏ hết tất cả những cấu trúc nhiễm tội và công bố ơn cứu độ chứa chan đang đến với chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng giải thoát và nâng cao phẩm giá của từng con người.
 2. Chúng tôi chia sẻ sứ điệp này trong tinh thần thừa sai của thánh Anphongsô với phương pháp luân lý của lòng thương xót và nhân ái mục vụ của ngài. Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ của Lòng Thương Xót, luôn đồng hành với chúng ta trong công cuộc loan báo ơn cứu chuộc chứa chan và sự sống mới.

Pattaya, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube