Rước kiệu kết thúc Tháng Hoa tại Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, DCCT Huế

Vào lúc 19g15 ngày 31.5.2023, tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Huế, rất đông con cái Mẹ đã quy tụ về đây với tâm tình yêu mến và tạ ơn Mẹ, để cùng hòa vào đoàn rước kiệu Mẹ kết thúc Tháng Hoa – tháng mà Giáo Hội dành riêng để bày tỏ lòng tôn kính, mến yêu đặc biệt nơi Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu nơi trần thế.

DangHoa-DCCTHue

DangHoa-DCCTHue

DangHoa-DCCTHue

Đoàn con cầm trên tay những ngọn nến cháy sáng, như gói trọn tâm tình tiến dâng lên Mẹ lành. Tạ ơn Mẹ đã luôn yêu thương, bao bọc và chở che đoàn con. Tạ ơn Mẹ vì muôn ơn lành qua lời chuyển cầu của Mẹ dâng lên Thiên Chúa và đổ xuống trên chúng con. Tạ ơn Mẹ vì được làm con của Mẹ và được noi gương Mẹ sống tâm tình tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Chúa như Mẹ. Tạ ơn Mẹ đã cho chúng con thời tiết thuận hòa, để đoàn kiệu được nhịp bước cùng Mẹ.

DangHoa-DCCTHue
DangHoa-DCCTHue

Xin cho hành trình đức tin của chúng con là một cuộc lên đường không biết mệt mỏi, để ca khen tình yêu Chúa cho nhân loại này.

Nguồn: DCCT Huế

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube