Rước kiệu Đức Mẹ tại Nhà thờ Novena - Dòng Chúa Cứu Thế Singapore

Kể từ năm 1953, Nhà thờ Novena thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Singapore thường tổ chức cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào Chúa Nhật thứ nhất của tháng 09.

Cuộc rước kiệu năm nay có sự hiện diện của hơn 4.000 người tham dự, với chủ đề “Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Của Hy Vọng”.

Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của Đức cha Paul Bird C.Ss.R., Giám mục Giáo phận Ballarat, Úc Châu. Ngài nguyên là Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu.

Sự kiện này cho thấy lòng yêu mến Đức Mẹ vẫn còn rất nồng nàn tại Singapore nói chung, và tại Nhà thờ Novena nói riêng.

(Theo Scala News)

013-copy-1536x1022 NPicture3 NPicture4 ANP2023-120-1068x712 008-copy-1536x1024 MG_1748-1536x1024

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube