Quyền của đa số mở rộng đến mức nào trong một chế độ dân chủ?

Giáo huấn xã hội Công giáo không chấp nhận quan điểm cho rằng đa số có thể thông qua bất kỳ luật nào nó muốn. Giá trị căn bản của mỗi cộng đồng chính trị là con người. Vì thế, nếu chỉ dựa trên tiêu chuẩn “được đa số chấp thuận” mà thôi, thì quyết định chính trị hay luật lệ do đa số làm ra sẽ không có giá trị chính đáng.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube