Phương pháp rụng trứng Billings: Phần II - Lập biểu đồ

Đây là video thứ hai trong chuỗi videos giới thiệu, hướng dẫn thực hiện phương pháp rụng trứng billings.
Trong videos này, bác sĩ Têrêsa Tuyết Minh sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn:
– Biết vị trí cảm giác và quan sát hàng ngày.
– Biết phân biệt một số cảm giác và dạng chất nhờn.
– Biết cách ghi vào biểu đồ mỗi tối.

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube