Phân tích Ga 19,19-22: Ý nghĩa sự kiện treo tấm bảng INRI trên thập giá

Kính mời quý vị cùng linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, phân tích một bản văn ngắn trong Tin mừng Gioan, kể lại sự kiện tấm bảng được treo trên đầu thập tự giá, để hiểu những dụng ý thần học của tác giả Gioan khi ông tường thuật sự kiện này trong trình thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube